Luật sư Nguyễn Thị Hòa

Luật sư Nguyễn Thị Hòa tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Luật Hà Nội. Tại Luật 5 Hà Nội, Luật sư Hòa đảm nhận vai trò là Luật sư tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, Đầu tư… Với kiến thức chuyên môn chuyên sâu và phong cách tư vấn chu đáo, tận tình, Luật sư Hòa hướng đến mục tiêu giúp khách hàng xây dựng Doanh nghiệp phát triển lành mạnh, ổn định. Những năm qua Luật sư Hòa đã nỗ lực hoàn thiện các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp an tâm với các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của mình trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, rủi ro. Bên cạnh đó, Luật sư Hòa luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ tư vấn để làm hài lòng khách hàng, được khách hàng đánh giá cao. Các dịch vụ tư vấn của Luật sư Hòa đảm trách liên quan đến Doanh nghiệp bao gồm:

Tư vấn về thành lập và đăng ký doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục xin các loại giấy phép kinh doanh;

Tư vấn pháp luật về quản trị doanh nghiệp;

Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương;

Tư vấn pháp luật về tài chính;

Tư vấn pháp luật về thuế, bảo hiểm;

Tư vấn về các loại hợp đồng;

Tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế;

Tư vấn về thủ tục tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội