Luật sư Nguyễn Thị Huyền

Luật sư Nguyễn Thị Huyền tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội hệ chính quy năm 2002. Trước khi gia nhập Luật 5 Hà Nội, Luật sư Huyền có thâm niên 10 năm làm công tác giảng dạy pháp luật tại Trường chính trị tỉnh Phú Thọ. Với kinh nghiệm làm công tác giảng dạy nhiều năm, Luật sư Huyền đã trau dồi được khối lượng kiến thức pháp luật toàn diện và chuyên sâu. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, bằng phẩm chất chính trị của mình, Luật sư Huyền luôn chuẩn chỉ trong công tác hành nghề Luật sư.

Tại Luật 5 Hà Nội, Luật sư Huyền đảm nhận cung cấp các giải pháp pháp lý và tư vấn về Luật dân sự, Luật lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư,… Luật sư Huyền hỗ trợ các khách hàng nước ngoài trong việc xây dựng và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam thông qua việc thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Luật sư Huyền còn tư vấn thường xuyên cho các khách hàng các vấn đề liên quan đến pháp chế doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực tố tụng giải quyết tranh chấp, Luật sư Huyền đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ việc thu hồi công nợ; giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh doanh – thương mại tại Tòa án các cấp và trọng tài. Hiện tại, Luật sư Huyền là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội