Luật sư Võ Văn Tuấn

Luật sư Võ Văn Tuấn tốt  nghiệp hệ chính quy Đại học Luật Hà Nội, Trước khi theo học ngành luật, Luật sư Tuấn là kỹ sư chế tạo máy. Xuất phát điểm là kỹ sư kỹ thuật đã định hình nguyên tắc hành nghề luật sư của Luật sư Tuấn là luôn đề cao tính chính xác và triệt để. Luật sư Tuấn đã có thời gian tu nghiệp tại Nhật Bản, sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Nhật.

Tại Luật 5 Hà Nội, Luật sư Tuấn đảm nhận việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng mô hình quản lý, huy động vốn, giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh nội bộ, nghiên cứu thị trường, đánh giá lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp dựa trên các chính sách đầu tư của Chính phủ, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, mở rộng phạm vi kinh doanh công ty nước ngoài, xin giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tại Việt Nam và các nước khác.

Ngoài ra Luật sư Võ Văn Tuấn thường xuyên hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các con đường thương lượng, hòa giải và trọng tài vốn được đánh giá là một phương án nhằm giảm tải cho hệ thống xét xử Việt Nam và nhằm tạo tính minh bạch và khả năng dự báo về quá trình tranh tụng.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội