Trợ lý Luật sư Trần Nhật Hoàng Kim

Trần Nhật Hoàng Kim tốt nghiệp hệ đại học chính quy tại Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh và trở thành thành viên của Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội ngay sau khi tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Luật hình sự tại Đại học Luật Hà Nội.

Với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và kiến thức chuyên môn vững chắc về lĩnh vực luật hình sự, Trần Nhật Hoàng Kim luôn là người hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho các Luật sư trong việc tư vấn pháp luật hình sự, chuẩn bị hồ sơ tài liệu cũng như tham gia đóng góp ý kiến để các Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án.

Hiện nay, với quyết tâm cao sẽ trở thành Luật sư và hành nghề luật sư, Trần Nhật Hoàng Kim đang theo học lớp đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp và thực hiện hành nghề tư vấn pháp lý tại trụ sở chính Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội