Trợ lý luật sư – Đỗ Xuân Tuấn

Trợ lý Luật sư Đỗ Xuân Tuấn tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Luật Hà Nội sau đó TLLSTuấn đã tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tại Học Viện tư pháp và hiện đang tập sự tại Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Gia nhập Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội, TLLS Tuấn đảm nhận vai trò trợ lý cho các Luật sư chính trong các vụ việc. Ngoài ra TLLS Tuấn phụ trách việc soạn thảo hợp đồng, các văn bản tư vấn pháp lý, thường xuyên đại diện cho khách hàng để thương lượng trong các vụ tranh chấp; tư vấn và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong và ngoài nước trong các vụ kiện tại Tòa án nhân dân.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội