Cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, toàn cầu hóa cũng đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam hội nhập với thế giới và đi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các nước khác. Bên cạnh đó, trào lưu những người có thu nhập cao ở Việt Nam đang có xu hướng lựa chọn các quốc gia phát triển với hệ thống giáo dục tiên tiến, môi trường sống trong lành và dịch vụ y tế hoàn hảo, phúc lợi xã hội đảm bảo để sinh sống và cho con cái học tập, kéo theo làn sóng đầu tư định cư ở nước ngoài gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hiện tại, Luật 5 Hà Nội đang cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ. Các dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài do Luật 5 Hà Nội cung cấp bao gồm:
• Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài
• Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn và hình thức đầu tư ở nước ngoài
• Tư vấn thủ tục triển khai dự án đầu tư ở nước ngoài